Технически Изисквания
Рекламният инвентар на Tenniskafe.com се управлява от системата AD OCEAN.

Технически изисквания за стандартни рекламни форми:

Файловият формат на рекламни форми може да бъде .JPEG, .GIF или .SWF. Те могат да бъдат статични или анимирани. Рекламните форми, изработени в Adobe Flash, се публикуват във формат .SWF за Flash Player 7, 8 или 9. За тях е необходимо да се изпратят:

Вариант 1

- работните файлове с разширение .FLA
- използваните във файла шрифтове или същите, обърнати в криви
- .SWF файл
- Линк към който да води съответната рекламна форма

Вариант 2

- Линк към който да води съответната рекламна форма
- SWF файл за Flash Player 7, 8 или 9, съобразен с размера в KB, според изискванията за съответната рекламна форма по тарифа с вграден следния click tag:

за ActionScript 2.0:

on (release) {getURL(_root.clickTag, "_blank");}

за ActionScript 3.0:

function targetUrlHandler(event:MouseEvent) {
import adocean.URLUtil;
var keyStr:String = 'clickTag';
var valueStr:String;
var paramObj:Object = LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters;
valueStr = String(paramObj[keyStr]);
var url:String = valueStr;
URLUtil.openWindow(url);
}
target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);

*Необходимо е файл URLUtil.as (свалете от тук) да се постави в директория с име "adocean", намираща се при работния .FLA файл.

Забележка: Ако клиентът не предостави .FLA файл или сам не вгради кода за статистика, Tenniskafe.com не се ангажира с предоставянето на такава.

Рекламните форми във Flash формат не може да съдържат звук, освен в случаите когато се публикуват нестандартни Rich Media банери.

Техническите изисквания за нестандартни рекламни форми за работа с AD OCEAN може да видите тук

Разширен формат на техническите изисквания по утвърдения IABulgaria и BWA стандарт може да откриете тук
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.

© Tenniskafe.com. Всички права запазени.

.