За нас

tenniskafe.com беше финансирано по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Код на оперативна програма

2014BG16RFOP002

Код на приоритетна ос

BG16RFOP002-2

Код на процедура

BG16RFOP002-2.073

Код на проектно предложение

BG16RFOP002-2.073-12495

Код на договор/анекс

BG16RFOP002-2.073-12495-C01

Идентификатор на бенефициент

ЕИК: 203136235

Наименование на бенефициент

Тенискафе ООД

Дата на стартиране

04.09.2020

Дата на приключване

04.12.2020

   

Стойност на бюджета в лева:

Общо

10 000.00

Финансиране от ЕС

ЕФРР

8 500.00

Национално финансиране

1 500.00

Copyright © 2020 TennisKafe.com, Тенискафе ООД, Стара Планина 3, Управител: Асен Григоров. Всички права запазени.
Created by WPH